Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Avgiftsgrunnlaget ved avregning til fisker

  • Publisert:
  • Avgitt 23.12.1974

1974.12.23 F Avregning fiskere (PDF)