Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Co-working og merverdiavgift

  • Publisert:
  • Avgitt 07.06.2019

Spørsmål om avgiftsbehandlingen av såkalte co-workingsenter.

Se prinsipputtalelse vedrørende den merverdiavgiftsmessige håndteringen av såkalt co-working i ulike former, datert 7.6.2019.