Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Direkte transport til eller fra utlandet

  • Publisert:
  • Avgitt 28.07.1970

1970-07-28 R nr. 4 (Transport til eller fra utlandet) (PDF)