Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Fellesskriv formidling av kunstverk

  • Publisert:
  • Avgitt 12.03.2002

2002.03.12 Fellesskriv formidling av kunstverk (PDF)