Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Klage på vedtak om registrering

  • Publisert:
  • Avgitt 13.05.2004

2004.05.13 SKD klagevedtak 13. mai 2004 - Astrologi (PDF)