Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Klageavgjørelse - fond for forvaltning av gevinst

  • Publisert:
  • Avgitt 21.06.2019

2019.06.21.Klageavgjørelse (PDF)