Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Klageavgjørelse - lovpålagte helse- og omsorgstjenester

  • Publisert:
  • Avgitt 31.05.2010

2010.05.31.Klageavgjørelse (PDF)