Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Klageavgjørelse - tilbakeføring av merverdiavgiftskompensasjon

  • Publisert:
  • Avgitt 05.07.2016

2016.07.05.Klageavgjørelse.Stavanger (PDF)