Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav c - Private eller ideelle virksomheters oppføring av boliger med helseformål eller sosiale formål

  • Publisert:

Skattedirektoratets fellesskriv til skattekontorene 7. juni 2010.

På bakgrunn av Høyesteretts dom av 19. februar 2010 hvor en stiftelse fikk medhold i at utleie av boliger særskilt tilrettelagt  forhelseformål eller sosiale formål var omfattet av kompensasjonslovens virkeområde, har Skattedirektoratet foretatt en nærmere avgrensning av kompensasjonsretten til private eller ideelle virksomheter som oppfører slike boliger.