Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

  • Publisert:

Finansdepartementets fortolkningsuttalelser av 2. juli 2002.

Uttalelsene gjelder merverdiavgiftsmessig behandling av transaksjoner mellom hovedkontor og filial hvor enheter er hjemmehørende i utlandet og i Norge. Den andre uttalelsen gjelder også merverdiavgiftsmessig behandling av omsetning mellom utenlandske og norske selskaper og adgangen til fellesregistrering.

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet mv.