Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

  • Publisert:
  • Oppdatert: 04.02.2018

Finansdepartementets fortolkningsuttalelser av 2. juli 2002.

Uttalelsene gjelder merverdiavgiftsmessig behandling av transaksjoner mellom hovedkontor og filial hvor enheter er hjemmehørende i utlandet og i Norge. Den andre uttalelsen gjelder også merverdiavgiftsmessig behandling av omsetning mellom utenlandske og norske selskaper og adgangen til fellesregistrering.

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet

Merverdiavgift - Kjøp av tjenester fra utlandet mv.