Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgift for driftsbygning mv. i samdrift i landbruket

  • Publisert:
  • Avgitt 18.05.2012

2012-05-18 F 18. mai 2012 samdrift i landbruket (PDF)