Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Merverdiavgiftskompensasjon for den offentlige tannhelsetjenesten mv.

  • Publisert:

Vi viser til Deres brev av 16. mai 2008 med spørsmål om forståelsen av kompensasjonsloven § 4 annet ledd nr 4 i forhold til behandling av voksne betalende pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten og kommunalt ansatte fysioterapeuter.

Les hele uttalelsen i vedlegget.