Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Offentlige museers og kunstsamlingers bytte av kunstverker

  • Publisert:
  • Avgitt 15.06.1970

1970.09.15 F 15. september 1970 Kunstverk (PDF)