Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Rundskriv nr 6 1970

  • Publisert:
  • Avgitt 30.07.1970

1970-07-30 R nr. 6 1970 (PDF)