Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Prinsipputtalelse

Spørsmål om rett til kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av kommunen

  • Publisert:
  • Avgitt 31.08.2016

2016.08.31.SKD-uttalelse (PDF)