Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Svar på spørsmål om merverdiavgift – fjernleverbare tjenester

  • Publisert:
  • Avgitt 15.06.2020

2020.06.15 fjernleverbare tjenester (PDF)