Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Prinsipputtalelse

Transport til eller fra utlandet - overliggedagspenger

  • Publisert:
  • Avgitt 09.02.1971

1971-02-09 Tillegg til R nr. 4 (Transport til eller fra utlandet) (PDF)