Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 5644

  • Publisert:
  • Avgitt 05.10.2006
Saksnummer KMVA 5644

Kl. nr. 5644. Skattedirektoratets avgjørelse av 5. oktober 2006.

Saken gjelder:
Saken gjelder tilbakebetaling av innberettet avgift ved snudd avregning. Klager anskaffet advokattjenester og lobbytjenester fra USA i forbindelse med en forvaltningsprosess. Spørsmålet var om disse tjenestene var fjernleverbare eller ikke.

Vedlegg