Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 7219

  • Publisert:
  • Avgitt 12.12.2011
Saksnummer KMVA 7219

Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011
vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx