Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema RF-0009

Skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon

Meldingen kan leveres av kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, barnehager, kirkelig fellesråd, menighetsråd, private og ideelle virksomheter som utfører kommunens lovpålagte oppgaver innen helse, sosial og undervisning.

Innlevering

Det er kun mulig å sende inn krav om kompensasjon innenfor fristene nevnt nedenfor. Etter fristen kan det kun gjøres endringer på en tidligere innsending (ved korrigert melding), beløpet må være lavere enn den tidligere meldingen (altså en reduksjon av kravet) og revisor skal ikke attestere.

Krav på kompensasjon som ikke er tatt med i riktig periode, kan for bestemte virksomheter kreves i kompensasjonsmeldingen for neste termin. En ny termin åpner cirka 40 dager før fristen. Vær oppmerksom på de særlige foreldelsesfristene i kompensasjonsloven § 10.

Innlevering hver annen måned.

Innleveringsfrist

  • 1. termin 10. april
  • 2. termin 10. juni
  • 3. termin 31. august
  • 4. termin 10. oktober
  • 5. termin 10. desember
  • 6. termin 10. februar

Innsending fra datasystem

Dette skjemaet kan ikke sendes til Altinn via sluttbrukersystemer.

Endre eller rette eldre oppgaver

Hvis du skal endre eller korrigere innsendte oppgaver for 2016 eller tidligere, skal du benytte skjemaet RF-0009 Merverdiavgift (mva/moms) - søknad om kompensasjon.