300 studenter søkte – 19 slapp igjennom nåløyet

Skatteetaten er en attraktiv arbeidsgiver - også for nyutdannede. Mer enn 300 masterstudenter søkte da vi lyste ut og rekrutterte ni traineer til det 2-årige programmet på tvers av etaten og ti "tech graduates" til stillinger i IT og informasjonsforvaltning.

De nyutdannede kommer fra ulike studieretninger innen økonomi, jus, samfunnsfag og IT.

- Vi fikk veldig mange dyktige søkere og kunne håndplukke de beste, forteller Elin Bekkelund, leder for HR Kompetanse og ledelse i Skatteetaten.

- Det er fint å se hvor stor interessen er for Skatteetaten og at opplegget vårt blir godt mottatt av studentene, sier hun.

To programmer

Skatteetaten tilbyr to programmer; et 2-årig program for traineer, som skal jobbe i ulike divisjoner for å få en helhetsforståelse av Skatteetaten og våre oppgaver. I tillegg tilbyr vi et 1-årig program for "tech graduates" som går rett inn i IT-spesialiststillinger i divisjonene IT og informasjonsforvaltning. Der jobber IT-studentene blant annet med robotisering, brukskvalitet og utvikling.

Alle studentene blir fast ansatt, men traineene får ikke fast arbeidssted i etaten før traineeperioden er over fordi de skal hospitere fire forskjellige steder i organisasjonen.

- Erfaringene vi har så langt når det gjelder traineene er at det gir verdifulle erfaringer for den enkelte å jobbe i ulike divisjoner og på ulike steder i landet. Det gjør at studentene bygger nettverk på tvers av organisasjon og fagområder, og det gir dem en bedre helhetsforståelse av etaten enn man ellers får som medarbeider med tilhørighet ett sted i organisasjonen, sier Bekkelund.

Aldri før har Skatteetaten tatt imot så mange med fersk mastergrad til vårt trainee- og tech graduate program. Og aldri før har IT og informasjonsforvaltning tilbudt et eget opplegg for nyutdannede med teknologisk spesialistkompetanse. Er du interessert i å søke?

Hver høst lyser vi ut mange nye spennende stillinger til neste års trainee- og tech graduate program.

Dette er trainee-ordningen

  • Traineene på det 2-årige programmet har nylig tatt mastergrad innen fagområder som jus, økonomi og samfunnsvitenskap.
  • De skal hospitere i totalt fire divisjoner eller avdelinger og på den måten bli kjent med ulike deler av organisasjonen. I tillegg skal de også flytte på seg geografisk i løpet av perioden.
  • Målet er å gi traineene oversikt og innsikt i helheten og mangfoldet i vår landsomfattende organisasjon.

Les mer om trainee-ordningen

Dette er tech graduates

  • Deltakerne i Tech graduate-programmet har utdannelse fra tekniske fag, hovedsakelig innen IT, og rekrutteres rett inn i dedikerte spesialiststillinger i divisjonene IT og Informasjonsforvaltning.
  • Studentene jobber blant annet med robotisering, brukskvalitet og utvikling i programperioden.

Les mer om tech graduate-programmet

Slik fant vi de beste kandidatene!

Utvelgelsen skjedde høsten 2019, da HR først videointervjuet utvalgte søkere og deretter plukket ut 50 studenter som ble invitert til rekrutteringsdager med ulike case og oppgaver, både individuelt og i grupper.

I august 2020 møttes de nytilsatte på Helsfyr i Oslo for å delta på et skreddersydd introduksjonsprogram i regi av HR-avdelingen.

Deltakerne ble først introdusert til Skatteetaten generelt og skulle dernest løse oppgaver for å bli kjent med hverandre, etaten og våre utfordringer - og trene på konkret problemløsning, metoder og verktøy.

Studentene ble delt inn i fire ekspedisjonslag som hver skulle løse fire caseoppgaver. Her ble deltakerne utfordret til å ta i bruk metodiske rammeverk som design thinking og sprintmetodikk og designe brukerreiser.

Etter introduksjonsprogrammet på to uker, startet studentene i egen divisjon. Der ble de mottatt av blant annet sin personalleder, en fadder og en lokal HR-koordinator.