Endre opplysninger om identiteten din i Folkeregisteret

Den 1. oktober 2017 ble det gjort endringer i regelverket for hvordan endre folkeregistrerte opplysninger om fødested, statsborgerskap og fødselsdato.

Ikke norske og nordiske statsborgere og statsborgere av EU/EØS-land

Med unntak av fødselsdato og fødested for personer som er født i norsk kommune, er det nå bare UDI som kan behandle en søknad om endring av fødselsdato, fødested og statsborgerskap for følgende personer:

 • personer som har oppholdstillatelse i Norge
 • personer som har en sak til behandling hos UDI eller UNE
 • personer som har en oppholdstillatelse som har gått ut
 • personer som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra utlendingsforvaltningen og er født i ett av disse landene:
  Afrika: Burkina Faso, Burundi, Den Demokratiske Republikken Kongo (DRC), Ekvatorial Guinea, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Liberia, Mali, Nigeria, Republikken Kongo (RC), Sierra Leone, Somalia, Sudan, Sør-Sudan, Uganda, og Zimbabwe.
  Asia: Afghanistan, Bangladesh, Filippinene, India, Irak, Jemen, Myanmar (Burma), Pakistan, Saudi-Arabia, Sri Lanka, Syria og Vietnam.
  Europa: Kosovo.

Har du allerede levert søknad til Skatteetaten om å endre opplysninger?

Hvis du allerede har levert søknad om å endre dine folkeregistrerte opplysninger om fødested, statsborgerskap eller fødselsdato til folkeregisteret hos Skatteetaten, så vil Skatteetaten sende søknaden din videre til UDI. Skatteetaten vil også sende alle dokumentene du har levert til UDI.

Du trenger derfor ikke søke på nytt eller kontakte UDI.

Det kan for tiden være lang ventetid på å få svar på søknad om endring av opplysninger. Når UDI har behandlet søknaden vil du få beskjed.

Skal du søke om å endre opplysninger om endring av fødselsdato, fødested og statsborgerskap?

Hvis du skal søke om å endre opplysninger om fødselsdato, fødested eller statsborgerskap, må du heretter kontakte UDI for å få informasjon om hvordan du går frem.

Dersom UDI bestemmer at opplysningene dine om fødselsdato, fødested eller statsborgerskap skal endres, vil de gi beskjed til skattekontoret, som vil endre disse opplysningene i folkeregisteret.

Norske og nordiske statsborgere og statsborgere av EU/EØS-land

Skatteetaten skal fortsatt behandle søknad om endring av fødselsdato, fødested og statsborgerskap for følgende personer:

 • Nordiske statsborgere
 • Norske statsborgere, herunder personer som har fått innvilget norsk statsborgerskap fra utlendingsforvaltningen og ikke er født i et av landene som er nevnt ovenfor
 • Statsborgere av EU/EØS-land

I tillegg er det Skatteetaten som behandler søknad om endring av fødselsdato og fødested for enhver person som er født i en norsk kommune.

Hvis du tilhører en av disse gruppene skal du sende søknad om endring av fødselsdato, fødested og statsborgerskap til:

Skatt nord
Postboks 6310
9293 Tromsø

footer/desktop/standard