Forenklet melding om lønnet arbeid i hjemmet

Den forenklede meldingen gjør det lett å oppfylle pliktene en arbeidsgiver har overfor skattemyndighetene.

Melding om lønnsarbeid i hjemmet (A04) kan du fylle ut og sende inn elektronisk til skattemyndighetene gjennom Altinn.

Logg inn og lever A04:

Lever en melding (A04)

Bruk fødselsnummeret som arbeidsgivernummer

I den forenklede meldingen fungerer ditt eget fødselsnummer som ”arbeidsgivernummer” (organisasjonsnummer). Fødselsnummeret skal brukes i kontakten med skattemyndighetene og NAV. Dersom du har fått tildelt et organisasjonsnummer som næringsdrivende arbeidsgiver, må du ikke bruke dette nummeret i den forenklede meldingen.

Forskuddstrekk

Samtidig som du betaler ut lønnen, trekker du skatten og betaler inn beløpet. Når du fyller ut og leverer meldingen gjennom Altinn, vil du automatisk få et kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten.

Hvor mye du skal trekke i skatt (forskuddstrekk) går frem av skattekortet til arbeidstakeren. Skattekortet kan du hente automatisk inn i meldingen når du leverer det elektronisk.

Er du en biarbeidsgiver for arbeidstakeren, vil skattekortet være et prosentkort. Forskuddstrekket skal da beregnes av lønnen med denne prosenten. Er du hovedarbeidsgiver kan skattekortet være et tabellkort. Forskuddstrekket går fram av den tabellen som det er oppgitt tabellnummer for. Her finner du trekktabellene. Er skattekortet et frikort med beløpsgrense, skal det ikke trekkes skatt før fribeløpet er brukt opp.

Det er gjort unntak fra plikten til å foreta forskuddstrekk for små lønnsutbetalinger. Du kan unnlate å trekke skatt dersom:

  • Lønnen til en person ikke overstiger 500 kroner i løpet av en kalendermåned.
  • Samlet forskuddstrekk i kalendermåneden ikke overstiger 100 kroner.
  • Lønnsutbetalingen for arbeid i hjemmet ikke overstiger 6 000 kroner til én person i løpet av inntektsåret.

Dette gjelder bare forskuddstrekket. Selve skatteplikten og plikten til å sende inn forenklet melding følger andre regler, se senere i artikkelen.

Arbeidstaker skal ha kopi

Arbeidstaker skal ha kopi av meldingen. Arbeidstakeren må ta vare på sine eksemplarer av meldingen for kontroll og utfylling av skattemeldingen.

Ditt eksemplar

Ta vare på ditt eksemplar av meldingen som dokumentasjon. Ved å fylle ut meldingen og ta vare på din del i fem år, oppfyller du kravene skattemyndighetene har til lønnsregnskap for private arbeidsgivere.

Samme rapporteringsordning for alle arbeidstakere

For samme år kan bare en person i husstanden være privat arbeidsgiver. Du må velge samme type rapporteringsordning for alle arbeidstakere som utfører lønnsarbeid i hjemmet eller fritidsboligen dette året. Selv om vilkårene for forenklet melding er oppfylt, er den forenklede ordningen frivillig. Andre rapporteringsordninger er omtalt i artikkelen Lønn betalt over 60 000. Hvilken ordning du velger har ingen betydning for fritaket for arbeidsgiveravgift.

Om betalingene går over grensen på 60 000 kroner

Dersom husstandens samlede lønnsutbetalinger i året overstiger 60 000 kroner, må du beregne og betale arbeidsgiveravgift av hele beløpet. Grensen på 60 000 kroner gjelder summen av lønn, feriepenger, sykepenger og verdien av fri kost og losji. Du må da etterberegne arbeidsgiveravgift av alle lønnsutbetalinger som ble gjort etter den forenklede ordningen. Du skal likevel fortsette å bruke den forenklede meldingen ut året. Her kan du lage KID til bruk ved elektronisk innbetaling (nettbank) av arbeidsgiveravgift.

Utbetaling av lønn for privat pass av barn under 12 år og pass av eldre barn som har særlig behov for omsorg og pleie, er fritatt for arbeidsgiveravgift. Det betyr at beløpsgrensen på 60 000 kroner ikke gjelder i disse tilfellene.