Kildeskatt på pensjoner og uføreytelser

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge. Kildeskatt er skatt du betaler til det landet som pensjonen og uføreytingene kommer fra.

Dette betyr at du må betale skatt av norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har vært skattemessig bosatt i Norge. Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen, skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse.

Kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder for

  • pensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner
  • uføretrygd fra folketrygden
  • uføreytelser fra andre ordninger

Unntak fra skatteplikten

Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser når

  • ytelsen er barnepensjon til barn under 17 år ved utløp av inntektsåret
  • ytelsen er krigspensjon, eller
  • du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden og du mottar kun private pensjoner/uføreytelser

Rett til lavere sats

Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak dersom

Skattekort

Du får et nytt skattekort/frikort på grunnlag av de opplysningene som vi har om din skatteplikt.

Mener du at din pensjon/uføreytelse er helt eller delvis skattefri i Norge, må du kontakte oss og søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Du kan også kontakte oss for å avklare hvilken type skattekort du bør ha. Kan du ikke kontakte oss elektronisk, kan du sende et brev til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 OSLO

Husk å oppgi fødselsnummer eller d-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Skattemelding

Du får tilsendt en skattemelding i mars/april hvert år. Du må sjekke om opplysningene stemmer.

Dersom du krever helt eller delvis skattefritak på pensjonsinntekt/uføreytelser er det ofte nødvendig å korrigere skattemeldingen. Merk at opplysningene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen er uavhengig av informasjonen i skattekortet ditt.

Unngå å bli dobbeltbeskattet

Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du har betalt i Norge. Du kan bruke skatteoppgjøret som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland.