Kildeskatt på pensjoner og uføreytelser

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge.

Dette betyr at du er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har vært skattemessig bosatt i Norge. Den som utbetaler pensjonen eller uføreytelsen, skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse.

Kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder for

 • pensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner
 • andre private pensjoner
 • uføretrygd fra folketrygden
 • uføreytelser fra andre ordninger

Unntak fra skatteplikten

Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser når

 • ytelsen er barnepensjon til barn under 17 år
 • ytelsen er krigspensjon, eller
 • du har ikke opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden og du mottar kun private pensjoner/uføreytelser

Rett til lavere sats

Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak

Skattekort

Når du begynner å motta pensjon, kan du kontakte Skatteetaten for å avklare hvilken type skattekort du bør ha. Kan du ikke kontakte oss elektronisk, kan du sende et brev til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

Husk å oppgi fødselsnummer eller d-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Alderspensjon - krigspensjon - fritak etter skatteavtale

 • Får du bare krigspensjon kan du søke om frikort.
 • Får du alderspensjon i tillegg til krigspensjon, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.
 • Søker du om delvis eller fullt fritak etter en skatteavtale, må du sende inn en godkjent bostedsbekreftelse fra rette myndighet i ditt bostedsland.

Skattemelding

Hvis du har fått et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent, må du sjekke skattemeldingen din.

Er du bosatt i et EØS-land og inntekten din i bostedslandet er for lav til at du får utnyttet retten til personlige fradrag der, kan du søke om utvidet fradrag når du leverer skattemeldingen din.

Unngå å bli dobbeltbeskattet

Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du har betalt i Norge. Du kan bruke skatteoppgjøret som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland.