Kildeskatt - Skattemelding

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding (selvangivelse) i mars i året etter inntektsåret.

Mener du at hele eller en del av din pensjon eller uføreytelse er skattefri i Norge etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du endre det beløpet som står i skattemeldingen og oppgi det beløpet som er skattepliktig. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge og du leverer elektronisk, må du merke hele beløpet som fritatt. Du skal ikke sette beløpet til kr 0, men merke det fritatte beløpet som «ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon.» Mottar du flere pensjoner må dette vurderes for hver enkelt pensjon. Er kun en del av pensjonen fritatt, må kortet for denne (tidligere benevnt som post) splittes, slik at du henholdsvis kan opplyse om de enkelte pensjonsdelene er skattepliktige -eller fritatte.

Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Bostedsbekreftelse

Skatteetaten kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Levering av skattemeldingen

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april i året etter inntektsåret.

Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Da får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april, kan du ta kontakt med oss:

 

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet    +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge       800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding via kontaktskjema.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.