Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattekort 2020 - til deg som bor i utlandet og betaler kildeskatt på pensjon eller uføreytelser

Du trenger ikke å søke om nytt frikort/skattekort for 2020.

Viktig informasjon

Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort for 2020 på grunnlag av de opplysningene som skattekontoret har om din skatteplikt.

Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding). Her får du blant annet informasjon om beregnet trekk/frikort.

Mener du at skattekortet er feil, må du søke om nytt skattekort. Se hvilke dokumentasjon du skal sende inn og hva som gjelder for personer som er bosatt i EU/EØS-land.

Last ned, fyll ut og send inn:

Hent søknad om nytt skattekort kildeskatt

Skattekort med lavere trekk enn 15 prosent eller frikort

Har du skattekort med lavere trekk enn 15 prosent eller frikort, må du søke om nytt skattekort når:

  • du flytter til et annet land
  • du ikke lenger er skattemessig bosatt i det landet du sist sendte inn bostedsbekreftelse fra
  • du begynner å motta nye pensjoner/uføreytelser fra Norge
    • dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler
  • du tidligere har fått skatten beregnet etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge og dine inntekter har endret seg slik at du ikke lenger er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av dine inntekter

Dersom det er trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt

Bor du i Thailand, må du søke om nytt skattekort når:

  • du ikke skal oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2020
  • du skal oppgi et annet beløp til beskatning i Thailand for 2020 enn det du oppga for 2019

Opplysninger om ny adresse

Du må gi opplysninger skriftlig til skattekontoret om du får ny postadresse.

Alle henvendelser skal sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO