Skattekort 2023 - til deg som bor i utlandet og betaler kildeskatt på pensjon eller uføreytelser

Du trenger ikke å søke om nytt frikort/skattekort for 2023.

Viktig informasjon

Skatteetaten skriver ut et nytt frikort/skattekort for 2023 på grunnlag av de opplysningene som skatteetaten har om din skatteplikt.

Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding). Her får du blant annet informasjon om beregnet trekk/frikort.

Mener du at skattekortet er feil, må du søke om nytt skattekort. Se hvilke dokumentasjon du skal sende inn og hva som gjelder for personer som er bosatt i EU/EØS-land.

Vil du søke skattekort med lavere sats enn 15 prosent eller frikort, må du sende en skriftlig henvendelse til oss via kontaktskjema i Altinn eller per post (adressen nederst i denne siden).

Vil du søke om nytt skattekort kildeskatt for personer bosatt i EU/EØS land. Last ned, fyll ut og send inn:

Last ned, fyll ut og send inn:

Hent søknad om nytt skattekort kildeskatt

Endring i livssituasjon

Du må du søke om nytt skattekort når:

  • du flytter til et annet land
  • du ikke lenger er skattemessig bosatt i det landet du sist sendte inn bostedsbekreftelse fra
  • du begynner å motta nye pensjoner/uføreytelser fra Norge
    • dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler
  • du tidligere har fått skatten beregnet etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge og dine inntekter har endret seg slik at du ikke lenger er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av dine inntekter

Dersom det er trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt

Bor du i Thailand eller Singapore, må du søke om nytt skattekort når:

  • du ikke skal oppholde deg i Thailand eller Singapore i minst 180 dager i 2023
  • du skal oppgi et annet beløp til beskatning i Thailand eller Singapore for 2023 enn det du oppga for 2022

Opplysninger om ny adresse

Du må gi opplysninger skriftlig til skattekontoret om du får ny postadresse.

Alle henvendelser skal sendes til:

Du kan logge deg inn og sende en melding i Altinn eller pr post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO