Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon og uføreytelser

Ble du trukket skatt ved utbetalingen av pensjon eller uføreytelse 2023 før du fikk frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt.

 

Søker du ikke om tilbakebetaling, vil for mye trukket skatt bli avregnet og utbetalt i forbindelse med påfølgende års skatteoppgjør. Du vil da få renter på tilgodebeløpet. Eksempelvis vil for mye trukket skatt i 2022 bli utbetalt sammen med skatteoppgjøret for dette året, som senest er klart i løpet av høsten 2023.

Når du søker om å få utbetalt trukket skatt må du opplyse:

  • ditt fødselsnummer eller D-nummer
  • hvilken bankkonto beløpet skal settes inn på. Du må oppgi IBAN for din konto (International Bank Account Number) og BIC (SWIFT-adresse) for din utenlandske bank (din bankfilial)

Du må også legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller har disposisjonsrett til den.

Bor du i et land som ikke anvender IBAN/BIC, må du gi tilstrekkelige opplysninger om din konto og bankens navn og adresse. Sjekk med banken hvilke opplysninger som er nødvendige.

Vi gjør oppmerksom på at du ikke får rentegodtgjørelse når trukket skatt blir betalt ut før skatteoppgjøret.

Søknader om tilbakebetaling av trukket kildeskatt skal sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet    +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge       800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding i Altinn.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Skattemelding for inntektsåret 2022

Når du får tilsendt den norske skattemeldingen i 2023 er det viktig at du:

  • endrer det beløpet som står i skattemeldingen og oppgir det beløpet som er skattepliktig. 
  • Merk at dersom du mener at et beløp ikke er skattepliktig, skal dette angis i merknad på det aktuelle kortet. Aktuell merknad for fritak vil være ala «ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon». Du skal ikke sette beløpet til kr 0, men la beløpet stå med merknad om ytelsen henholdsvis er skattepliktig eller ikke.
  • leverer skattemeldingen

Skatteetaten kan kreve at du sender inn

  • en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det landet der du bor (Certificate of Residence) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der
  • annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak

Leverer du ikke skattemeldingen og dokumentasjon for inntektsåret 2022, får du 15 prosent skatt på pensjonen ved skatteoppgjøret. Du vil da få restskatt.