Skatteregler - utleie av hele egen bolig

Her beskrives regelverket for utleie av hele egen bolig under forutsetning av at utleieforholdet har en varighet på minst 30 dager. 

Dersom utleieforholdet har varighet under 30 dager, se skattlegging av leieinntekter for såkalt korttidsutleie 

Det avgjørende for skatteplikten er hvor mye av boligen din du leier ut, regnet etter utleieverdi, og din egen bruk av boligen.

Når leieinntekten er 20 000 kroner eller mindre

Dersom du leier ut hele boligen din og inntektene er 20 000 kroner eller mindre per år, er utleieinntektene skattefrie.

Når leieinntekten overstiger 20 000 kroner

Dersom leieinntektene overstiger 20 000 kroner er hele leieinntekten skattepliktig fra første krone. Det gjelder også inntekter fra perioder der mindre enn halvparten av boligen er leid ut.

Du eier en enebolig med en hybelleilighet. Frem til desember bor du i eneboligen og leier ut hybelleiligheten for 8 000 kroner per måned.

I desember leier du også ut den delen du selv bebor i 3 uker, for 16 000 kroner. I tilsvarende periode mottar du også leieinntekter fra hybelen på 6 000 kroner (8 000/4 x 3). Det vil si at du i disse tre ukene i desember leier ut hele boligen, for totalt 22 000 kroner (16 000 + 6 000).

Når mer enn halvparten av boligen (regnet etter utleieverdi) leies ut, og de totale leieinntektene utgjør mer enn 20 000 kroner i denne perioden, vil alle leieinntektene fra hybelutleie gjennom hele året være skattepliktige fra første krone. (Leieinntekter fra korttidsutleien blir imidlertid uansett skattlagt etter en sjablongmetode).

I et seksjonert bygg, for eksempel en seksjonert tomannsbolig, har du kun adgang til å motta skattefrie leieinntekter for den seksjonen som du selv bor i.

Utleieinntekter fra flermannsbolig (en bolig med tre eller flere familieleiligheter) vil alltid være skattepliktig fra første krone. Dette gjelder også for eventuell utleie av egen boenhet. Eiendommer med to familieleiligheter og én eller flere selvstendige hybler, regnes også som flermannsbolig.

Familieleilighet

For at en boenhet skal kunne karakteriseres som familieleilighet, kreves det vanligvis at boenheten er egnet som permanent bolig for en familie med to voksne og ett barn. Videre er det også et krav at boenheten kan låses og gjøres utilgjengelig for andre, og at boenheten innehar innlagt bad og toalett, egen kjøkkenløsning og minst ett soverom. En boenhet med areal av primærrom under 40 kvm kan normalt ikke anses som en familieleilighet.

Selvstendig hybelleilighet

En selvstendig hybelleilighet er en boenhet som har egen inngang og eget toalett. Det er ikke krav om at boenheten har egen inngang til selve bygningen. Har den felles trappeoppgang eller lignende med de andre boenhetene, er den likevel en selvstendig boenhet dersom det er egen låsbar dør til boenheten. Det er ikke noe krav at hybelleiligheten har eget kjøkken, soverom eller dusjmuligheter.