Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Hør vår podskatt - Når må du skatte av utleie eller salg av bolig

Blant temaene du kan lære mer om er skatt ved utleie av del av egen bolig, korttidsutleie (Airbnb) og salg av fritidseiendom.

Du kan høre episodene direkte her på nettsiden.