Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Når kan du få fradrag?

Du får ikke fradrag for pådratte kostnader knyttet til korttidsutleie av din egen bolig, selv om deler av leieinntekten er skattepliktig. Tilsvarende gjelder for korttidsutleie av egen fritidseiendom.

Fordi det er vanskelig å trekke ut kostnader knyttet til utleieforholdet når eiendommen samtidig brukes av deg selv, gis det i stedet et såkalt sjablongfradrag for kostnader. Sjablongfradraget er 15 prosent av leieinntekten, noe som innebærer at kun 85 prosent av leieinntekten som overstiger 10 000 kroner regnes som skattepliktig inntekt.

Ved korttidsutleie av annen bolig-/fritidseiendom som du ikke selv bor i eller bruker, vil leieinntektene være skattepliktige fra første krone og du kan få fradrag for kostnader knyttet til utleien.