Hvor mye skatt skal du betale - utleie av annen bolig fritidseiendom i Norge

Et eventuelt overskudd skattlegges i utgangspunktet som kapitalinntekt med 22 prosent. Et eventuelt underskudd vil på tilsvarende måte komme til fradrag.

Det er imidlertid ikke gitt at utleieinntektene skal beskattes som kapitalinntekt. Utleieinntekter kan i noen tilfeller beskattes som virksomhetsinntekt, med en skattesats opp mot 50,6 prosent.

Om utleien skal vurderes som næringsvirksomhet eller ikke avhenger av en helhetsvurdering der blant annet omfanget, hyppighet og varighet av utleieforholdet vil være av betydning. Det er først og fremst der du har flere utleieobjekter og/eller hyppige leieforhold at næringsvirksomhetsvurdering blir aktuelt.

Veilederen "Er jeg næringsdrivende" finner du her. 

Som en tommelfingerregel vil utleie av fem boenheter eller mer (til bolig – og fritidsformål) normalt anses som næringsvirksomhet. Utleie av din egen bolig eller fritidseiendom, som faller under reglene for skattefri utleie, regnes ikke som en av boenhetene i virksomhetsvurderingen. Se også emnet korttidsutleie.

Er du i tvil om hvordan inntekten din skal beskattes, ta kontakt med oss.