Skatteregler - utleie av annen bolig/fritidseiendom i Norge

Utleieinntekter fra bolig- eller fritidseiendom som du ikke selv bebor/bruker i ferier og fritid, er i utgangspunktet skattepliktig fra første krone. Det typiske eksempelet på slike eiendommer er rene utleieboliger eller utleiehytter.

Ettersom utleie av bolig- og fritidseiendom som du selv ikke bor i eller bruker til fritidsformål er skattepliktig fra første krone, kan du få fradrag for kostnader knyttet til utleien.