Skatteregler - utleie av annen bolig fritidseiendom i utlandet

Anses du som skattemessig bosatt i Norge, vil leieinntekter fra eiendom i utlandet som et utgangspunkt også være skattepliktig til Norge etter de samme reglene som gjelder ved utleie av annen bolig/fritidseiendom i Norge

Utleieinntekter fra bolig- eller fritidseiendom som ligger i utlandet som du selv ikke bor i/bruker i ferier og fritid, er i utgangspunktet skattepliktig fra første krone. Det typiske eksempelet på slike eiendommer er rene utleieboliger eller utleiehytter.

Leieinntektene kan imidlertid også være skattepliktig i det landet eiendommen ligger.

Du kan bruke vår veiviser - Fritidsbolig i utlandet - som gir deg informasjon om de skattemessige konsekvenser av kjøp, salg, arv, og utleie av fritidseiendom i utlandet.