Slik fører du det i skattemeldingen - utleie av annen bolig fritidseiendom i utlandet

Ved utleie av annen bolig-/fritidseiendom enn den du selv bor i/bruker, er alle leieinntektene skattepliktige.

Leieinntektene og tilhørende fradrag skal føres i skattemeldingen. 

Den nærmere fremgangsmåten for utfylling av norsk skattemelding avhenger av om du har betalt skatt på leieinntekter til utlandet, hvor eiendommen ligger og hvilken metode skatteavtalen angir for unngåelse av dobbeltbeskatning.

Se informasjon om hva slags skatteavtale Norge har med det enkelte land.

Slik gjør du det når:

Overskudd/underskudd (inntekt redusert for fradrag) fører du i skattemeldingen. 

  • Du fører overskudd/underskudd (inntekt redusert for fradrag) i skattemeldingen din. 
  • Har du betalt inntektsskatt på leieinntektene (og/eller formuesskatt) til landet der eiendommen ligger, må du i tillegg inkludere dette i skattemeldingen for at du krever kreditfradrag.
  • Du må kunne dokumentere betalt skatt i utlandet dersom skattekontoret etterspør dette.

  • Overskudd/underskudd (inntekt redusert for fradrag) fører du i skattemeldingen. Det er viktig at du angir i hvilket land eiendommen ligger.
  • Skattemyndighetene vil på bakgrunn av informasjon om eiendommens beliggenhet foreta korrekt skatteberegning, hvilket innebærer at leieinntektene ikke skattlegges og at reduksjon av gjeld/gjeldsrenter gjennomføres for eiendom beliggende utenfor EØS-området.

Dobbeltbeskatning kan også unngås ved bruk av norske skatteregler, gjennom bruk av kreditmetoden. For nærmere beskrivelse av hvordan føre leieinntekt i den norske skattemeldingen og anvendelse av kreditmetoden, se punktet over - Leieinntekten blir skattlagt i utlandet og skatteavtalen angir at kreditmetoden kan bruks.