Fradrag - utleie av fritidseiendom i Norge

Du får ikke fradrag for pådratte kostnader knyttet til utleie av din egen fritidseiendom som du selv bruker til fritidsformål i rimelig omfang, selv om deler av leieinntekten er skattepliktig.

Fordi det er vanskelig å trekke ut kostnader knyttet til utleieforholdet når eiendommen samtidig brukes av deg selv, gis det i stedet et såkalt sjablongfradrag for kostnader. Sjablongfradraget er 15 prosent av leieinntekten, noe som innebærer at kun 85 prosent av leieinntekten som overstiger 10 000 kroner regnes som skattepliktig inntekt. 

Det er først ved utleie av såkalt utleiehytte, hvor hele leieinntekten skattlegges, at du kan trekke fra pådratte kostnader knyttet til utleieforholdet.