Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Fradrag - utleie av fritidseiendom i Norge

Du får ikke fradrag for pådratte kostnader knyttet til utleie av din egen fritidseiendom som du selv bruker til fritidsformål i rimelig omfang, selv om deler av leieinntekten er skattepliktig.

Fordi det er vanskelig å trekke ut kostnader knyttet til utleieforholdet når eiendommen samtidig brukes av deg selv, gis det i stedet et såkalt sjablongfradrag for kostnader. Sjablongfradraget er 15 prosent av leieinntekten, noe som innebærer at kun 85 prosent av leieinntekten som overstiger 10 000 kroner regnes som skattepliktig inntekt. 

Det er først ved utleie av såkalt utleiehytte, hvor hele leieinntekten skattlegges, at du kan trekke fra pådratte kostnader knyttet til utleieforholdet.