Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Hvor mye skatt skal du betale - utleie av fritidseiendom i Norge

Et eventuelt overskudd skattlegges som kapitalinntekt med 22 prosent. Du får imidlertid ikke fradrag for kostnader knyttet til utleien selv om deler av leieinntekten skulle være skattepliktig.

Ved utleie av egen fritidseiendom (egne fritidseiendommer), vil det aldri kunne bli snakk om næringsvirksomhet. Det er først der du leier ut flere bygninger, eksempelvis flere utleiehytter, at det kan bli snakk om en utleieaktivitet av et slikt omfang at det skal anses som næringsvirksomhet.

Er du i tvil om hvordan inntektene dine skal skattes, ta kontakt med oss.