Hvor mye skatt skal du betale - utleie av fritidseiendom i Norge

Et eventuelt overskudd skattlegges som kapitalinntekt med 23 prosent i 2018 og 22 prosent i 2019. Du får imidlertid ikke fradrag for kostnader knyttet til utleien selv om deler av leieinntekten skulle være skattepliktig.

Ved utleie av egen fritidseiendom (egne fritidseiendommer), vil det aldri kunne bli snakk om næringsvirksomhet. Det er først der du leier ut flere bygninger, eksempelvis flere utleiehytter, at det kan bli snakk om en utleieaktivitet av et slikt omfang at det skal anses som næringsvirksomhet.

Er du i tvil om hvordan inntektene dine skal skattes, ta kontakt med oss.

footer/desktop/standard