Skatteregler - utleie av fritidseiendom i Norge

For fritidseiendom som du selv bruker til fritidsformål i rimelig omfang, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig være skattefrie. 

Eier du flere fritidseiendommer, som du også selv bruker, gis det fribeløp med 10 000 kroner for hver eiendom. Av det overskytende beløpet regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt.

Når anses fritidseiendommen som din egen?

For at eiendommen skal kunne anses som din egen fritidseiendom, er det en forutsetning at du over tid benytter fritidseiendommen i rimelig omfang og at eiendommen ikke har karakter av å være utleieeiendom.

Eiendommen vil karakteriseres som din egen fritidseiendom selv om eiendommen er utleid til fritidsformål deler av året, så lenge du selv bruker samme fritidseiendom i rimelig omfang.

Andres bruk av fritidseiendommen

Andres bruk av eiendommen vil også være av betydning for om eiendommen kan anses som fritidseiendom med hensyn til inntektsbeskatningsreglene. Brukes for eksempel hele eller deler av eiendommen som fast bolig av medeiere, leietakere eller andre, vil det lett kunne føre til at eiendommen ikke regnes som fritidseiendom, men som boligeiendom.

Reglene for helt/delvis skattefrie leieinntekter fra fritidseiendom forutsetter altså at du bruker eiendommen selv over tid - til fritidsformål. Gjør du ikke det, vil eventuell utleie av fritidseiendommen vurderes etter reglene som gjelder for utleiehytter, og alle leieinntektene vil være skattepliktig fra første krone.

Samlet inntekt 15 000 kroner
Skattefri inntekt 10 000 kroner
Sum   5 000 kroner

Skattepliktig inntekt: 85 prosent av 5 000 kroner = 4 250 kroner