Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

Slik fører du det i skattemeldingen - utleie av fritidseiendom i Norge

For fritidseiendom som du også selv bruker i rimelig omfang til fritidsformål, vil utleieinntekter inntil 10 000 kroner årlig være skattefrie. (Eier du flere fritidseiendommer, og du benytter disse til fritidsformål i rimelig omfang, gis det fribeløp med 10 000 kroner for hver eiendom).

Av det overskytende beløp regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. 

Du har ikke rett til fradrag for kostnader knyttet til utleien. 

Med utleieinntekt i denne forbindelse menes vederlaget for betalt leiesum. I tillegg skal også ev. annen avtalt betaling for enkle tilleggstjenester som er tett knyttet til utleien, f.eks. utvask, strøm, ved til fyring osv., behandles som en del av leieinntekten.

Leies eiendommen ut gjennom et utleiebyrå/bookingfirma som beregner seg en provisjon, er det beløpet før provisjonen er fratrukket som er skattepliktig.

Eksempler:

Peder Ås leier ut sin fritidseiendom i vinter- og påskeferien for totalt 15 000 kroner. Det du betaler i leie inkluderer renhold av hytta.

Samlet inntekt 15 000 kroner
Skattefri inntekt 10 000 kroner
Sum    5 000 kroner

 

Skattepliktig inntekt:

85 prosent av 5 000 kroner = 4 250 kroner.

Marte Kirkerud leier ut sin hytte på sørlandet i fire uker om sommeren.

Avtalt leiesum er 20 000 kroner.

Utleieinntekten i denne forbindelse er det du får betalt i leie. Leies eiendommen ut gjennom et utleiebyrå/bookingfirma som beregner seg en provisjon, er det beløpet før provisjonen er fratrukket, som er skattepliktig.

I tillegg skal også eventuell annen avtalt betaling for enkle tilleggstjenester, som er tett knyttet til utleien, behandles som en del av leieinntekten.  Sånn som tilleggsbetaling for utvask, strøm, ved til fyring etc.

hytta - 20 000 kroner

surfebrett og kajakk - 2 000 kroner

utvask - 1 000 kroner

Samlet inntekt

20 000 kroner

  2 000 kroner

  1 000 kroner

23 000 kroner

- Skattefri inntekt

10 000 kroner

Sum

13 000 kroner


Skattepliktig inntekt:

85 prosent av 13 000 kroner = 11 050 kroner

Lars Holm leier ut sin fjellhytte i påskeferien, gjennom et lokalt utleiebyrå.

Avtalt leiesum er 15 000 kroner.

Utleiebyrået tar 20 prosent av avtalt leie som betaling for sine tjenester. Dette utgjør 3 000 kroner. Lars sitter derfor igjen med 12 000 kroner etter at utleiebyrået har fått sitt.

Ved beregning av skattepliktig inntekt skal imidlertid bruttobeløpet, avtalt leiesum før utleiebyråets provisjon er fratrukket, legges til grunn:

Samlet inntekt

15 000 kroner

- Skattefri inntekt

10 000 kroner

Sum

5 000 kroner


Skattepliktig inntekt:

85 prosent av 5 000 kroner = 4 250 kroner

De fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere, får skattemeldingen sin i nytt format. Resten får den i samme formatet som tidligere.

Når du logger inn i skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke.

Hvis du er usikker på hvilke skattemelding du har fått, kan du se skattemeldingen i ulike formater.

Slik gjør du det:

Samlet leieinntekt og tilhørende fradrag føres i skattemeldingen, under temaet "Bolig og eiendeler". Når alle feltene er fylt ut, vil skattepliktig inntekt beregnes automatisk.

Du skal føre opp 85 prosent av utleieinntekten som overstiger 10 000 kroner.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.