Nærståenderegelen er oppfylt - utleie/vederlagsfri bruk til nærstående

Om du lar din datter leie en leilighet som du eier (men som du ikke bor i selv), vil leieinntektene være skattepliktige for deg fra første krone. Dersom datteren får bo i leiligheten gratis, vil dette som et utgangspunkt være en skattepliktig fordel for henne.

Dekker derimot datteren din alle løpende driftskostnader med boligen, åpner skattereglene for at hennes bruk kan være skattefri gjennom den såkalte nærståenderegelen.

For å falle inn under dette unntaket må datteren din dekke samtlige driftskostnader slik som for eksempel:

  • felleskostnader til sameiet/borettslag
  • vedlikeholdskostnader
  • strøm o.s.v.

Ingen inntekter eller kostnader knyttet til boligen skal føres i skattemeldingen, verken for deg eller datteren din. 

Merk at dersom datteren betaler mer enn det som tilsvarer driftskostnader, f.eks. avdrag og renter på foreldrenes boliglån, er vi utenfor nærståenderegelen.

Videre utleie

Så lenge din datters bruk (eller andre nærstående) er skattefri etter nærståenderegelen, kan hun også leie ut inntil halvparten av leiligheten (regnet etter utleieverdi) skattefritt, som om hun faktisk selv var eier av boligen. Datteren din kan altså leie ut et rom i leiligheten til en kamerat eller venninne uten at inntekten skal føres i skattemeldingen – vel å merke såfremt det er datteren din som mottar leieinntektene og under forutsetning av at mindre enn halvparten av leiligheten (regnet etter utleieverdi) leies ut.

Husk imidlertid at beregning av utleieverdi kan variere alt ettersom hvilken type utleie det er tale om, for eksempel kortidsutleie kontra utleie på mer fast basis.

Merk at fra og med inntektsåret 2018 er dette skattefritaket imidlertid gjort betinget av at leieforholdet varer sammenhengende minst 30 dager. Om skattlegging av utleie hvor leieforholdet er kortere, kan du lese om reglene for korttidsutleie.