Hvorfor betaler vi skatt

Du som bor i Norge har glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Det koster mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale.

Alle skal ha mulighet til å gå på skole og hvis du blir syk skal du få behandling på sykehus. Det gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.