Post 2.1.10

2.1.10 Ektefelletillegg - uføre

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden som etter en overgangsordning utbetales til uførepensjonister som forsørger ektefelle.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar uføretrygd og som etter en overgangsordning mottar ektefelletillegg fra folketrygden.

Uføretrygd og ektefelletillegg som etter en overgangsordning utbetales til mottakere av uføretrygd som forsørger ektefelle, skattlegges som lønnsinntekt.

Tidligere ble ektefelletillegg til uførepensjon omfattet av post 2.2.4.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt ufylt med det du har mottatt i ektefelletillegg til uføretrygd. Summen baserer seg på hva som har blitt raportert inn fra NAV, så sjekk at alt er riktig.

Beløpet du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra NAV.

Hvis beløpet er feil må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte NAV slik at sammenstillingen og rapporteringen av ektefelletillegget blir riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.