Post 2.1.4

2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelse

Gjelder for inntektsåret 2018

Denne posten viser hva du har fått i overskudd på utgiftsgodtgjørelse, det vi si utbetalt godtgjørelse utover statens satser. Godtgjørelsen kan gjelde diett, bil, hjemmekontor med mer. Summen er normalt fylt ut med det som er rapportert inn fra arbeidsgiver, så sjekk at alt er riktig.

Gjelder posten meg?

Hvis du har fått betalt mer enn statens satser for utgifter du har hatt i forbindelse med jobben, vil overskuddet være skattepliktig og skal føres i denne posten. Dette gjelder ikke når du har lagt ut penger for arbeidsgiveren din som du har fått tilbake, som for eksempel innkjøp av blomster.

Eksempel

Du har overnattet på hotell med frokost og fått 750 kroner i kostgodtgjørelse per dag fra arbeidsgiver. Statens satser for overnatting på hotell med frokost er 455 kroner per dag.

  Kostgodtgjørelsen du har fått 750 kroner
- Statens sats for overnatting på hotell med frokost 455 kroner
= Overskudd som er skattepliktig 295 kroner

Satser og nøkkeltall

Satser for kost:

Statens satser for merkostnader til kost avhenger av hvordan du bor.

  • Hotell med frokost: 455 kroner per døgn.
  • Hotell uten frokost: 569 kroner per døgn.
  • Bolig med kokemuligheter på yrkes-/tjenestereiser: 88 kroner per døgn.
  • Bolig uten kokemuligheter: 159 kroner per døgn

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med summer for hva du har mottatt som overskudd. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den som utbetaler til deg, så sjekk at det er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i sammenstillingen du får fra din arbeidsgiver eller utbetaler.

Hvis du mener at dine faktiske kostnader er høyere slik at overskuddet skal reduseres, må du endre beløpet i posten. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at årsoppgaven skal bli riktig.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

Hvis du endrer beløpet og vi spør etter dokumentasjon, må du kunne dokumentere dine faktiske utgifter.