Post 3.2.15

3.2.15 Jordbruksfradrag (RF-1177)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten fører du beregnet  jordbruksfradrag fra skjema "RF-1177 Landbruk".

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som har næringsinntekt fra virksomhet innen jordbruk, gartneri, hagebruk, honningproduksjon og/eller pelsdyrnæring.

Satser og nøkkeltall

Det gis et fradrag på inntil 63 500 kroner per år for jordbruksvirksomhet. For inntekt over 63 500 kroner gis det i tillegg et fradrag på 38 prosent. Maksimalt samlet fradrag er 166 400 kroner.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fører du summen fra post 438 i skjema RF-1177 Landbruk. Når du leverer elektronisk, vil summen i post 3.2.15 overføres automatisk fra RF-1177.

Fordeles næringsinntekt og jordbruksfradrag mellom ektefeller, fører du som er hovedutøver beløpet fra post 441.2 i skjema RF-1177 til post 3.2.15. Hovedutøver er du som leverer næringsoppgaven i ditt navn.

Du som ikke er hovedutøver fører beløpet fra post 441.3 i RF-1177 til post 3.2.15 i din skattemelding. Ektefelle skal ikke levere eget RF-1177. Næringsinntekt og jordbruksfradrag skal som hovedregel fordeles utfra arbeidsinnsats.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard