Post 3.3.4

3.3.4 Andel av kostnader i boligselskap (borettslag og boligaksjeselskap) og i boligsameie

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har hatt i kostnader i forbindelse med din andel av borettslag, boligaksjeselskap og/eller boligsameie. Kostnadene kan gjelde selskapets/sameiets renteutgifter og andre kostnader som skal fordeles mellom de som eier andeler. Summen er normalt fylt ut med det som har blitt rapportert inn fra boligselskapet/-sameiet, så sjekk at alt er riktig.

For andelseiers/boligsameiers andel av gjeld i boligselskap, se post 4.8.2.

Gjelder posten meg?

Denne posten gjelder alle som eier en andel i et boligselskap eller et boligsameie.

Det er først og fremst sameiers/andelshavers andel av sameiets/boligselskapets rentekostnader som skal fradragsføres i post 3.3.4. Imidlertid kan også andre kostnader undertiden være fradragsberettiget, for eksempel:

  • Andel av tap ved realisasjon av et sameies/boligselskaps eiendeler, eiendommer, anleggsmidler e.l.
  • Andel av boligselskapets felles fradragsberettigede kostnader knyttet til pensjonspremie til heltidsansatte, andel av boligselskapets felles fradragsberettigete kostnader som ikke har tilknytning til boligkomplekset (f.eks. realisert aksjetap)
  • Gebyr til andelseiere knyttet til IN-lån (Individuell nedbetaling av fellesgjeld) vil være fradragsberettiget uansett om kravet kommer fra et boligselskap eller en annen forretningsfører.

 

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten er normalt utfylt med beløp for din andel av boligselskapets/boligsameiets kostnader. Summen(e) baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av boligselskapet/boligsameiet, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot står i årsoppgaven du får fra boligselskapet/boligsameiet i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte boligselskapet/boligsameiet for at årsoppgaven skal bli riktig.

Informasjon mangler

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp selskapets/sameiets navn, kostnad, gjeld og årsak til endring.

Ønskes en fordeling av kostnadene mellom ektefeller/registrerte partnere/ meldepliktige samboer må det foretas endring i skattemeldingen for begge parter. Du må endre/tilføye informasjon om boligselskap/boligsameie, kostnader, gjeld og årsak til endring.

Andre samboere som er ikke-meldepliktige skal fastsettes hver for seg for sin andel av formue/gjeld samt inntekter/fradrag, og de kan ikke fritt fordele eksempelvis fradrag mellom seg.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard