Norsk identitetsnummer

I Norge bruker vi identitetsnummer for å identifisere innbyggere. En rekke offentlige og private virksomheter krever at du har et norsk identitetsnummer for å få tilgang til deres tjenester. Det finnes to ulike typer identitetsnummer: d-nummer og fødselsnummer.

 • Et fødselsnummer består av 11 sifre, hvor de 6 første sifrene viser fødselsdato.
 • Et d-nummer består også av 11 sifre, men er midlertidig.

Dersom du har et d-nummer, men etter hvert får et fødselsnummer, skal du bare bruke fødselsnummeret.

I Norge har vi et nasjonalt register, Folkeregisteret, hvor alle personer som har fått tildelt et norsk identitetsnummer er registrert. Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om blant annet:

 • Identitet og statsborgerskap
 • Om man er registrert bosatt i Norge
 • Bostedsadresse
 • Postadresse
 • Sivilstand og barn
 • Eventuell status for oppholdstillatelse

Det er Skatteetaten som er ansvarlig for et fullstendig og oppdatert folkeregister.

En rekke offentlige og private virksomheter legger vekt på om du er registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret. Opplysningene blir brukt av blant andre: 

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter, som for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer

Les mer om vilkårene for å bli registrert bosatt i Norge.

Vær oppmerksom på at det å være registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret er noe annet enn å bli vurdert som skattemessig bosatt i Norge.