Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Inntekt i utlandet

Når du er skattemessig bosatt i Norge, er du skattepliktig til Norge for alle inntekter som er opptjent i Norge eller i utlandet. 

Dersom du kun er begrenset skattepliktig, er du ikke skattepliktig for inntekter fra utlandet. 

Som skattemessig bosatt i Norge, er du i utgangspunktet globalskattepliktig til Norge. Dette betyr at du i tillegg til inntekter opptjent i Norge, også må oppgi følgende inntekter i utlandet:

Dersom du har arbeidet i et annet land og mottatt lønn der, er denne lønnen i utgangspunktet skattepliktig til Norge.

Du skal føre lønnen din i skattemeldingen din. Du må oppgi beløpet i norske kroner. Du må derfor regne om den utenlandske valutaen til norske kroner.

Renteinntekter fra en bankkonto i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig til Norge. Dette må du oppgi i skattemeldingen din. Her skal du oppgi beløpet i norske kroner. Du må derfor regne om den utenlandske valutaen til norske kroner.

Avkastning og gevinster du har mottatt i utlandet, er i utgangspunktet skattepliktig til Norge. Du kan også kreve fradrag for eventuelle tap du har hatt. Dersom du har verdipapirer som aksjer, obligasjoner og lignende, må du oppgi både avkastningen av hele formuen og gevinster/tap av de verdipapirene som er realisert. Det er ikke alle banker/forvaltere i utlandet som lager oppstillinger over gevinster/tap. Da må du selv regne ut gevinst/tap med utgangspunkt i de oppgavene du har fått fra banken/forvalteren. Gevinst/tap skal beregnes etter norske regler. Les mer om aksjer og verdipapirer

Du skal føre avkastning og gevinster i skattemeldingen din. Det samme gjelder et eventuelt tap.

Aksjeutbytte du har mottatt i utlandet, er også i utgangspunktet skattepliktig til Norge. Du må oppgi dette i skattemeldingen din. Du kan be den utenlandske finansinstitusjonen om å sende deg en egen oppgave over inntektene dine. Dersom du har verdipapirfond investert i både aksjer og rentepapirer (kombinasjonsfond) eller fond som kun er investert i rentepapirer, skal du oppgi rentedelen av gevinsten i verdipapirfondet. Du må også oppgi inntektene fra obligasjoner og lån.

 

Dersom du har betalt skatt i utlandet på den samme inntekten som er skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten. Du må føre dette i skattemeldingen din.

Dersom du er bosatt i et annet land med familien din og pendler til Norge for å arbeide, er du kanskje ikke skattepliktig for inntekter fra utlandet.

Du er skattemessig bosatt i Norge etter norsk lov, men det kan hende at du anses som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen som gjelder mellom Norge og bostedslandet. Skatteavtalen kan da begrense Norges rett til å skattlegge inntektene dine fra utlandet.

Du må selv kreve å bli ansett som bosatt i det andre landet etter skatteavtalen. Da må du på oppfordring fra Skatteetaten kunne legge fram en bostedsbekreftelse fra skattemyndighetene i det andre landet.

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker