Pressemelding

Flere skjulte formuer i utlandet

  • Publisert:

I løpet av de tre første månedene i år har over 60 skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen. Siden 2007 har over 500 meldt fra om slike formuer og inntekter.

- Det er bra at såpass mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som fremdeles har penger gjemt i utlandet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

- De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen økt betraktelig de senere årene. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier Kristensen.

I de sakene skattekontorene har ferdigbehandlet dreier det seg om skjulte verdier for over to milliarder kroner. 

De som har skjulte verdier i utlandet og melder fra til skattekontoret å eget initiativ slipper å betale tilleggsskatt. Tilleggsskatten kan ellers utgjøre inntil 60 prosent. Skatten de har unndratt å betale på den skjulte formuen og inntekten i tillegg til renter, må de selvsagt betale. Skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid. Hovedvilkåret for å komme inn under amnestiet er at rettingen ikke er fremkalt ved kontrolltiltak fra skattemyndighetenes side eller at skattemyndighetene har fått opplysninger fra andre.  De som ønsker å benytte seg av amnestiet kan henvende seg til skattekontoret.

Sakene kommer fra hele landet, men hovedtyngden kommer fra det sentrale østlandsområdet.

Per 1. april 2010 fordelte sakene seg slik på skattekontorene:

  • Skatt øst 407 saker
  • Skatt sør 48 saker
  • Skatt vest 41 saker
  • Skatt Midt-Norge 17 saker
  • Skatt nord 4 saker