Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Tap

Siste publiserte rettskilder om Tap

  1. Tap på fordring

  2. Tap på fordring

  3. Fradrag for tap ved salg av fast eiendom. Fastsettelse av inngangsverdi

  4. Fradrag i norsk inntektsfastsettelse for utenlandske skattemyndigheters omklassifisering av driftskostnader bolig til kapitalkostnader bolig med den effekt at de ikke hadde kommet til fradrag i utenlandsk inntektsfastsettelse

  5. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel - oppfølgingsspørsmål

  6. Fradrag for kostnader pådratt ved svindel

  7. En presisering om Samdal-dommen

  8. SKDs kommentar til Høyesteretts dom om svindel av 20. november 2009

  9. Spørsmål om tapsfradrag ved sportsbetting (skatteloven § 5-50 og §§ 5-1 og 6-1)

  10. Kreditorskifte av valutalån (skatteloven § 9-9, jf. § 9-4)