Kunngjøring

Overføring av kompensasjonsordning til FRISAM

  • Publisert:

Som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004 er det lagt opp til at momskompensasjonen for 2003 skal betales ut etter sjablon.

Fordeling av bevilgningen skal administreres av Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM), herunder utforming av regler for fordeling, søknadsfrist mm.

Eventuelle henvendelser kan rettes til FRISAM senter, telefon 24 16 33 28.