Skatteavtalen med India – endring av kildeskattesatsen på royalty og tekniske tjenester

  • Publisert:

Kildeskattesatsen på royalty og tekniske tjenester i artikkel 13 i skatteavtalen med India er redusert fra og med 2006.

Finansdepartementet har i brev av 26. oktober 2006 uttalt:

”Ved note sendt fra Finansdepartementet via Utenriksdepartementet til indiske myndigheter 6. september 2006 ble det fastsatt at kildeskattesatsen i artikkel 13 for royalty og tekniske tjenester skal endres fra 20 % til 10 %. Endringen får virkning i Norge fra 1. januar 2006 og i India fra 1. april 2006. Vi ber om at dette gjøres kjent for likningsmyndighetene”